Sustend - Specialister på underhållsplanering

Startat av Poster, 05 jul 2015 kl. 00:21:00

Föregående ämne - Nästa ämne

Poster


Sustend - Specialister på underhållsplanering
Byggkonsulter som hjälper företag och
bostadsrättsföreningar att bygga, vårda och
utveckla fastigheter  allt det där som får hus att
leva.

Specialister på underhållsplanering, byggledning
och fastighetsförvaltning. Utför alla typer av besiktningar såsom underhållsbesiktningar,
statusbesiktningar, överlåtelsebesiktningar och
entreprenadbesiktningar.
http://sustend.se