Svenska Vapenhistoriska Sällskapet

Startat av Poster, 18 mar 2013 kl. 23:50:50

Föregående ämne - Nästa ämne

Poster

Svenska Vapenhistoriska Sällskapet
Sällskapet bildades 1923 och är en sammanslutning av personer med intresse för kulturhistoria med huvudinriktning på vapen- och militärhistoria.
Sällskapet vill samla och sprida kunskap inom dessa områden med tonvikt på det svenska materialet.
Temamöten hålls en gång i månaden, som regel i Livrustkammaren eller Armèmuseum, med intressanta föredrag och visning av och samtal kring vapen och andra föremål.
Besök i rustkammare, museer och vapensamlingar företas gemensamt.
http://www.svhs.se
   
Svenska Vapenhistoriska Sällskapet