Markskötsel

Startat av Poster, 20 maj 2012 kl. 10:44:25

Föregående ämne - Nästa ämne

Poster


Markskötsel
Vi gör allt från storskalig skötsel av hela kommuner eller nationalparker till mer intensiv skötsel av bostadsgårdar, sjukhusområden eller slottsträdgårdar.
Med markskötsel menar vi åretruntskötsel av utemiljöns alla ytor.
Vi utför tillsyn och städning, beskärning av träd och buskar, vår- och höststädning, gräsklippning och slåtter, ogräsrensning, skötsel av rosor och perenner, plantering och skötsel av annueller, häckklippning, underhållssopning av hårdgjorda ytor, sladdning av grusytor, kontroll av sandytor, underhåll av lekredskap och markutrustning, skötsel av fontäner och dammar, rensning av dagvattenbrunnar och diken.
http://www.markskotsel.se
   
Markskötsel i Täby, Danderyd, Sollentuna